Ном.№

наименование

Броя в 1 кашон

Тегло за 100 бр/кг

Снимка

  К Л Ю Ч О В Е
913017.000 Ключ 1 "Зора" 4A/250V~ 100'C - уреден за вграждане, еднополюсен
720 1.1
913020.000
Ключ 1 "Зора" 4A/250V - висящ, уреден, шнурови, еднополюсен

540 1.5
913021.000 Ключ1 "Зора" 4A/250V - междинен, уреден, шнурови, еднополюсен 540 2.2
913024.000 Ключ 2 "Зора" 6A/250V~ 125'C - уреден за вграждане, двуполюсен
720 2.1
913027.000
Ключ 2 6A/250V - със светл. сигнал, шнурови, междинен
480 2.9
913028.000
Ключ 1 6A/250V - без светл. сигнал, шнурови, междинен
480 2.9
9114150.000 Ключ2 уреден 10А/250V~125'C - двуполюс. със светл. сигнал, за вгражд. с щепс. клеми
972 1.5
914152.000 Ключ2 уреден 10А/250V~125'C - двуполюс. без светл. сигнал, за вгражд. с щепс. клеми 972 1.5
914160.000 Ключ"Термо" 16А/250V~ 125'C-5тактов, уреден, многотактови с винтови клеми 216 7.4

914162.000

Ключ"Термо" 16А/250V-7т+s - уреден, многотактови с винтови клеми
R14C3 R14C4
914163.000
Ключ"Термо" 16А/250V-4такт - уреден, многотактови с винтови клеми
216
7.5
 
914164.000
Ключ"Термо" 16А/250V-4такт - уреден, многотактови с винтови клеми
216
7.3
 
914165.000
Ключ"Термо" 16А/250V-Т-МБ - уреден, многотактови с винтови клеми
180
7.1
 
914166.000
Ключ"Термо" 16А/250V-Т2 - уреден, многотактови с винтови клеми
216
6.8
 
914180.000
Ключ"Термо" 16А/250V-Т4-В - уреден, многотактови с винтови клеми
216
7.5
 
914181.000
Ключ"Термо" 16А/250V-7т+s - уреден, многотактови с винтови клеми
216
7.5
 
         
914280.000
Ключ ТК-5 16А/250V Т150`С - уреден, многотактови с щепселни клеми
216
7.1
 
914281.000
Ключ ТК7+s 16А/250V Т150`С - уреден, многотактови с щепселни клеми
196
8.2
 
914282.000
Ключ ТК-МБ 16А/250V Т150`С - уреден, многотактови с щепселни клеми
280
7.5
914287.000
Ключ ТК-4 16А/250V Т150`С
216
7.5
 
         

начало

фасунги

щепселни съединения

основи за предпазители

капачки

патрони

осветители

разклонители и разклонителни кутии

ел.табла