Дружеството е отворено за различни форми на сътрудничество за съвместно производство на определени изделия, технологии и пазари, разработване на нови изделия и адаптиране на произвеждани изделия към изискванията на конкретни пазари

За повече информация относно сътрудничество с нас:

e-mail :

elinkt@elpromelin.com

 

elinkt@gmail.com

  elinkt@abv.bg
БЪЛГАРИЯ

7300-КУБРАТ ул."Добруджа" 64

Teл.: (0848)72003; (0848)73383

GSM:(+359)888230533

Fax: (0848) 72138